Proje ve Tasarım

Proje ve Tasarım

AKYEL, bütün uygulamalarında Mühendislik ve Tasarım çalışmalarını en önemli konu olarak ele almaktadır. Dolayısıyla her bir proje ve mühendislik çalışmasını, mümkün olan en iyi şekilde yapmaya özen göstermektedir. Buna bağlı olarak işin küçük veya büyük kapsamlı olmasına bakmaksızın firma yönetiminin iki vazgeçilmez talimatı vardır ; Birincisi, işi yapabilmek için bütün işletme prensip ve detaylarının ilgili şantiye ve proje grubu tarafından yeterince öğrenilmesi ve böylece bütün sistem hakkında geniş bilgiye ve dökümana sahip olunmasıdır. Diğeri ise, buna bağlı olarak uygulama imalat projeleri ve sistem hesap raporları olmaksızın işe kesinlikle başlanmamasıdır. Tasarım konularında, mühendislik bölümünde çalışanların tecrübeli ve eğitimli olması ve bu grup personelinin kendisini geliştirmesi ve araştırma yapması hedeflenmektedir. Bunun için tüm ana teknik personelin şirket içi seminerlerle bilgi aktarımı ile yurt içi - yurt dışı seminerlere katılmasına itina gösterilmektedir.2005 yılından bu yana Tasarım Bölümünde proje çizimlerinde AutoCAD kullanılmaktadır. AKYEL Merkez binada, minimum 5 mühendis ve 4 teknik ressamdan oluşan tasarım grubu şirketin ihtiyacı olan mühendislik hizmetlerini vermektedir. Diğer taraftan her şantiye, projenin ihtiyacına göre gerekli sayıda proje mühendisleri ve teknik ressamlar bulundurmaktadır. Mühendislik ve tasarım çalışmalarında bir diğer önemli yaklaşım da; saha proje mühendislerinin ve teknik ressamların, AKYEL Merkez MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ tarafından kontrol ve koordine edilmesidir. Bütün taahhüt işlerinde temel mühendislik ve sistem tasarımı ilk önce AKYEL Merkez mühendislik grubunca hazırlanmaktadır. Daha sonra bazı uygulama projeleri ile , İŞ-BİTİM projeleri ise, genelde şantiye proje grubunca hazırlanmaktadır. AKYEL merkez mühendislik grubu, şantiye proje grubunun ihtiyaç duyduğu tüm tasarım işlerinin tamamlar ve destek olur.
Diğer taraftan mühendislik grubu, uluslararası standartları (B.S., AMERİKAN, SNIP RUSSIAN) DIN, vs.. yakından takip etmekte ve sözleşme şartlarına göre uygulamaktadır.


1
2
3
4