İhale Hazırlık Çalışmaları

İhale Hazırlık Çalışmaları

Tecrübeli kadromuzla, yaklaşık maliyet-keşif hazırlanması ihale konusu yapım işine ait proje cihaz listelerindeki ölçü ve tarifelere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ne miktarda yapılacağı doğru ve tam ölçülü olarak hazırlanmaktadır.

- Metrajların hazırlanması (Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik)
- Fiyatların oluşturulması
- İş kalemlerinin seçilmesi
- Keşif Hesabı
- Pursantajın Oluşturulması
- İlgili Mevzuata Göre Teklif Dosyası Hazırlanması


1
2
3
4